Ziekte ontstaat na een langdurige storing van het evenwicht tussen de dosha's. De Ayurvedische geneeskunde heeft tot doel de verstoring in de dosha's te corrigeren. Een belangrijk onderdeel van de Ayurvedische geneeskunde wordt gevormd door massage.

Ayurveda Jedeen

De genoemde massagetechnieken passen goed binnen de Ayurveda; ik heb ze aangeleerd voordat ik in aanraking kwam met de Ayurveda en benoem ze hier apart. De technieken zijn bijna allemaal terug te vinden in de Ayurvedische massage.